Veden hankinta

SÄVIÄN VESIOSUUSKUNTA

Säviän vesiosuuskunta ostaa asiakkaille toimittamansa veden Pielaveden kunnalta ja Keiteleen kunnalta. Normaalissa vedenjakelutilanteessa suurin osa osuuskunnan vedestä ostetaan Keiteleen kunnalta ja pienempi osa Pielaveden kunnalta. Runkolinjayhteys molempien kuntien verkostoon varmistaa veden toimittamista myös häiriötilanteissa.