Viemäröinti ja jäteveden puhdistus

Tietoja viemäriverkostosta ja jäteveden toimituksesta puhdistamoille.

Säviän vesiosuuskunnan alueen jätevedet menevät Pielaveden kunnan omistaman runkolinjan kautta Pielaveden jäteveden puhdistamolle Pikonniemeen. Osuuskunta ei käsittele itse jätevesiä, vaan johtaa jätevedet Pielaveden kunnan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.