Veden hankinta

Säviän vesiosuuskunta ostaa asiakkaille toimittamansa veden Pielaveden kunnalta ja Keiteleen kunnalta. Normaalissa vedenjakelutilanteessa suurin osa osuuskunnan vedestä ostetaan Pielaveden kunnalta ja pienempi osa Keiteleen kunnalta. Runkolinjayhteys molempien kuntien verkostoon varmistaa veden toimittamista myös häiriötilanteissa.